Tarieven

De tandartstarieven voor 2017 zijn bekend gemaakt. U kunt hier de tandartstarieven die gelden vanaf 1 januari 2017 downloaden. Hieronder staan alle tandartstarieven per onderwerp gerangschikt die gelden met ingang van 1 januari 2017. Het zijn de maximaal in rekening te brengen tarieven door zorgaanbieders die tandheelkundige zorg leveren. De tandartstarieven 2017 zijn iets hoger dan in het vorige jaar.

I Consultatie en diagnostiek
II Maken en/of beoordelen foto’s
III Preventieve mondzorg
IV Verdoving
V Verdoving door middel van een roesje
VI Vullingen
VII Wortelkanaalbehandelingen
VIII Kronen en bruggen
IX Kaakgewrichtsbehandelingen
X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)
XI Kunstgebitten
XII Tandvleesbehandelingen
XIII Implantaten
XIV Uurtarieven bijzondere tandheelkunde en Wlz
XV Abonnementen

I Consultatie en diagnostiek (C)
a. Diagnostisch onderzoek
C11Periodieke controle€ 20,44
C13Probleemgericht consult€ 20,44
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 20,44
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 96,81
C29 *Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 26,89
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak€ 53,79
c. Toeslagen en diversen
C80Mondzorg aan huis€ 16,14
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose€ 43,03
C85Weekendbehandeling€ 20,44
C86Avondbehandeling€ 20,44
C87Nachtbehandeling€ 20,44
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)
X10Kleine röntgenfoto€ 15,06
X21Kaakoverzichtsfoto€ 64,54
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 64,54
X24Schedelfoto€ 29,04
X25Maken meerdimensionale kaakfoto€ 129,09
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 53,79
III Preventieve mondzorg (M)
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€ 12,06
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€ 12,06
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 12,06
M05Beslijpen en/of behandelen melkelement€ 24,20
M32**Eenvoudig bacteriologisch onderzoek€ 16,14
M10Fluoridebehandeling, methode I€ 26,89
M20Fluoridebehandeling, methode II€ 21,51
M61 *Mondbeschermer€ 24,20
IV Verdoving (A)
A15Oppervlakte verdoving€ 6,99
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 13,45
A20Behandeling onder algehele narcosekostprijs
V Verdoving door middel van een roesje (B)
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€ 26,89
B11Toediening roesje (lachgassedatie)€ 26,89
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€ 34,57
VI Vullingen (V)
V71Eénvlaksvulling amalgaam€ 22,59
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 36,04
V73Drievlaksvulling amalgaam€ 46,79
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 65,62
V81Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 33,35
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 46,79
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 57,55
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 76,38
V91Eénvlaksvulling composiet€ 43,03
V92Tweevlaksvulling composiet€ 56,48
V93Drievlaksvulling composiet€ 67,23
V94Meervlaksvulling composiet€ 86,06
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal€ 64,54
V30Fissuurlak, eerste element€ 24,20
V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting€ 13,45
V40Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament€ 5,38
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 10,76
V70 *Parapulpaire stift€ 10,76
V80 *Wortelkanaalstift€ 18,83
V85 *Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 8,07
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01Wortelkanaalbehandeling consult€ 20,44
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 37,65
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 29,58
b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 43,03
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten€ 45,18
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 96,81
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 139,84
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 182,87
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 225,90
E85Elektronische lengtebepaling€ 13,45
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€ 16,14
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 43,03
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51Verwijderen van kroon of brug€ 32,27
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 26,89
E53Verwijderen van wortelstift€ 37,65
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 26,89
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 26,89
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade€ 37,65
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 26,89
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 75,30
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 48,41
E63 *Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch material€ 40,34
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 43,03
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 53,79
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 26,89
Bleken
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 43,03
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 16,14
E97 *Uitwendig bleken per kaak€ 67,23
E98Materialen voor thuisblekenKostprijs
Behandeling trauma-element
E40Directe pulpa-overkapping€ 26,89
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 10,76
E43 *Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 21,51
E44Verwijderen spalk€ 5,38
Aanbrengen rubberdam
E45Aanbrengen rubberdam€ 10,76
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31Snij-/hoektand€ 107,57
E32Premolaar€ 150,60
E33Molaar€ 193,63
E34 *Aanbrengen retrograde vulling€ 21,51
E36 *Het trekken van een element met re-implantatie€ 75,30
E37Kijkoperatie€ 64,54
Gebruik operatiemicroscoop
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 72,61
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€ 53,79
VIII Kronen en bruggen (R)
a. Inlays en kronen
R08 *Eenvlaks composiet inlay€ 64,54
R09 *Tweevlaks composiet inlay€ 123,71
R10 *Drievlaks composiet inlay€ 161,36
R11 *Eenvlaksinlay€ 96,81
R12 *Tweevlaksinlay€ 150,60
R13 *Drievlaksinlay€ 215,14
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€ 26,89
R24 *Kroon€ 236,66
R28 *Endokroon, indirect vervaardigd€ 64,54
R29Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening€ 53,79
R31Opbouw plastisch materiaal€ 53,79
R32 *Gegoten opbouw, indirecte methode€ 53,79
R33 *Gegoten opbouw, directe methode€ 107,57
b. Brugwerk
R40 *Eerste brugtussendeel€ 161,36
R45 *Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 80,68
R46 *Brugverankering, per anker€ 53,79
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 134,46
R50 *Metalen fixatiekap met afdruk€ 26,89
R55 *Gipsslot met extra afdruk€ 26,89
R60 *Plakbrug zonder preparatie€ 107,57
R61 *Plakbrug met preparatie€ 161,36
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 37,65
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 21,51
c. Restauraties diversen
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 59,16
R71 *Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€ 59,16
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal€ 32,27
R73Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje€ 21,51
R74 *Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 21,51
R75 *Opnieuw vastzetten plakbrug€ 53,79
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 26,89
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 26,89
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 *Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 64,54
R79 *Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€ 107,57
e. Temporaire voorzieningen
R80 *Temporaire, eerste voorziening€ 26,89
R85 *Temporaire, volgende voorziening€ 10,76
R90 *Gedeeltelijk voltooid werkNaar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)
a. Kaakgewrichtsklachten
(craniomandibulaire dysfunctie)
Onderzoek/diagnostiek
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)€ 134,46
G02Spieractiviteitsmeting en registratie€ 86,06
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling€ 59,16
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)
G61Instructie spieroefeningen€ 53,79
G62 *Occlusale spalk€ 145,22
G63 *Repositiespalk€ 215,14
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties€ 26,89
G65 *Indirect planmatig inslijpen€ 295,82
G66Biofeedbacktherapie€ 48,41
G67Behandeling triggerpoint€ 59,16
G33 *Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 53,79
Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)
G69 *Opbeetplaat€ 59,16
b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen
G10Niet-standaard beetregistratie€ 80,68
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
G11Scharnierasbepaling€ 80,68
G12Centrale relatiebepaling€ 75,30
G13Protrale/laterale bepalingen€ 53,79
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 484,07
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 26,89
G16Therapeutische positiebepaling€ 26,89
G20Beetregistratie intra-oraal€ 53,79
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 *Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 268,93
G72Controlebezoek MRA€ 26,89
G73 *Reparatie MRA met afdruk€ 43,03
X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)
a. Onderdeel A
H11Trekken tand of kies€ 40,34
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 30,12
H21Kosten hechtmateriaal€ 5,72
H26Hechten weke delen€ 59,16
H50Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 53,79
H55Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 16,14
b. Onderdeel B
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 53,79
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 64,54
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 48,41
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 32,27
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 64,54
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting€ 86,06
H44Primaire antrumsluiting€ 59,16
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 75,30
Cyste-operatie
H60Marsupialisatie€ 75,30
H65Primaire sluiting€ 145,22
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 75,30
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 145,22
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 102,19
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 172,11
XI Kunstgebitten (P)
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit€ 32,27
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit€ 26,89
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 53,79
P10 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen€ 80,68
P15 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen€ 161,36
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 59,16
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 16,14
P34 *Frame kunstgebit, 1-4 elementen€ 220,52
P35 *Frame kunstgebit, 5-13 elementen€ 301,20
P31 *Wortelkap met stift€ 134,46
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls€ 80,68
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 53,79
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element€ 13,45
P45 *Noodkunstgebit€ 107,57
a. Volledig kunstgebit
P21 *Volledig kunstgebit bovenkaak€ 161,36
P25 *Volledig kunstgebit onderkaak€ 215,14
P30 *Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 349,61
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36Individuele afdruk zonder randopbouw€ 26,89
P14Individuele afdruk met randopbouw€ 59,16
P37Frontopstelling in aparte zitting€ 32,27
P27Reoccluderen€ 53,79
P28Naregistratie en remounten€ 53,79
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur€ 59,16
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone€ 80,68
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk€ 26,89
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling€ 26,89
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen€ 32,27
Overige
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 43,03
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 37,65
P01 *Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€ 37,65
P02 *Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€ 80,68
P03 *Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder€ 53,79
P04 *Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€ 80,68
P70 *Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€ 150,60
P07 *Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 16,14
P08 *Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 43,03
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak€ 37,65
P51 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€ 37,65
P52 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€ 80,68
P53 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak€ 53,79
P54 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€ 80,68
P57 *Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 16,14
P58 *Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak€ 43,03
P78 *Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak€ 43,03
P79 *Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak€ 43,03
XII Tandvleesbehandelingen (T)
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus€ 142,53
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 155,98
T21Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element€ 29,04
T22Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element€ 21,51
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 83,37
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 96,81
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 43,03
T51Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts€ 75,30
T52Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist€ 56,48
T53Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts€ 108,65
T54Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist€ 81,75
T55Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts€ 144,68
T56Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist€ 108,65
T60Evaluatieonderzoek met pocketstatus€ 142,53
T61Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus€ 155,98
Parodontale chirurgie
T70Flapoperatie tussen 2 elementen€ 174,80
T71lapoperatie, per sextant (één zesde deel)€ 268,93
T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)€ 322,71
T73Directe postoperatieve zorg, kort€ 53,79
T74Directe postoperatieve zorg, uitgebreid€ 144,68
T75Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus€ 139,84
T76Tuber- of retromolaarplastiek€ 67,23
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T80Tandvleestransplantaat€ 115,64
T81Tuber- of retromolaarplastiek€ 94,13
T82Tandvleescorrectie, per element€ 51,10
T83Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)€ 134,46
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
T84 *Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€ 322,71
T85 *Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€ 107,57
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 174,80
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T87Kroonverlenging per element€ 174,80
T88Kroonverlenging per sextant€ 322,71
Directe postoperatieve zorg
T89Directe postoperatieve zorg, kort€ 53,79
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid€ 144,68
Diversen
T91Pocketregistratie€ 32,27
T92Parodontiumregistratie€ 64,54
T93**Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 37,65
T94Behandeling tandvleesabces€ 72,61
T57 *Toepassing lokaal medicament€ 58,09
T95 *(Draad)Spalk€ 21,51
T96Uitgebreide Voedingsanalyse€ 53,79
XIII Implantaten (J)
J97Overheadkosten implantaten€ 166,12
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 94,01
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01Initieel onderzoek implantologie€ 59,72
J02 *Verlengd onderzoek implantologie€ 91,87
J03 *Proefopstelling€ 124,02
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 41,34
b. I Pre-implantologische chirurgie
J08 *Aanbrengen botvervangers in extractie wond€ 18,37
J09 *Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft€ 220,49
J10 *Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 137,80
J11Prepareren donorplaats€ 124,02
J12 *Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 133,21
J13 *Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 64,31
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruikKostprijs
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06Vrijleggen foramen mentale€ 27,56
J15 *Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 78,09
J16 *Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft€ 78,09
J17 *Aanvullende ophoging bodem bijholte€ 119,43
J18 *Ophoging bodem bijholte orthograad€ 55,12
J19Toeslag esthetische zone€ 59,72
c. Implantologische chirurgie
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak€ 209,92
J21Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond€ 75,33
J22Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond€ 105,65
J23 *Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)€ 68,90
J24 *Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond€ 22,97
J25 *Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond€ 41,34
J26Moeizaam verwijderen implantaat€ 151,58
J27Vervangen implantaat€ 209,92
d. Diversen
J30Bindweefseltransplantaat, eerste€ 96,46
J31Volgende bindweefseltransplantaat€ 45,93
J32 *Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€ 105,65
J33Kosten implantaat€ 290,00
e. Mesostructuur
J40 *Twee magneten/drukknoppen€ 142,40
J41 *Elke volgende magneet, drukknop€ 32,15
J42 *Staaf tussen twee implantaten€ 188,33
J43 *Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 59,72
J44 *Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 22,97
f. Prothetische behandeling na implantaten
J50 *Boven- en onder klikgebit€ 473,13
J51 *Onder-klikgebit€ 307,76
J52 *Boven-klikgebit€ 307,76
J53 *Omvorming klikgebit€ 91,87
J54 *Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€ 119,43
J55 *Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 137,80
J56 *Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€ 160,77
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€ 78,09
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten€ 101,06
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten€ 124,02
g. Nazorg implantologie
J60Specifiek consult nazorg implantologie€ 50,53
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 82,68
h. Prothetische nazorg
J70 *Opvullen zonder staafdemontage€ 128,62
J71 *Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 160,77
J72 *Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 183,74
J73 *Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 206,71
J74 *Reparatie zonder staafdemontage€ 50,53
J75 *Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€ 96,46
J76 *Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 119,43
J77 *Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 142,40
i. Ketenzorg implantologie
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit€ 467,62
XIV Uurtarieven (U)
U25 *Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€ 12,25
U35 *Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden eenheden van vijf minuten€ 13,84
U05 *Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten€ 13,84
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP€ 176,40
XV Abonnementen (Z)
Z10 *Abonnement categorie A per maand€ 6,99
Z20 *Abonnement categorie B per maand€ 10,76
Z30 *Abonnement categorie C per maand€ 14,52
Z40 *Abonnement categorie D per maand€ 17,75
Z50 *Abonnement categorie E per maand€ 21,51
Z60 *Abonnement categorie F per maand€ 5,92