Tarieven 2017 bekend

De NZa heeft de beleidsregels rond mondzorg voor 2017 vastgesteld. Er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in de omschrijving van de prestaties en de algemene bepalingen. De tarieven worden vanaf 1 januari geïndexeerd met 1,77%.
De aanpassingen van omschrijvingen van de prestaties en de algemene bepalingen zijn veelal gericht op verduidelijking van de wijze waarop de betreffende verrichting moet worden gedeclareerd, wat wel en niet is inbegrepen of wat de reikwijdte van de verrichting is.

Belangrijkste aanpassing in de nieuwe beleidsregel is de verduidelijking van de regels voor het in rekening brengen van materiaal- en techniekkosten. De regel is dat de materiaal- en techniekkosten die gedeclareerd worden gelijk zijn aan de kosten die de zorgverlener daarvoor maakt. Kortom, de inkoopprijs, die niet is gereguleerd of anderszins is beperkt, moet gelijk zijn aan de verkoopprijs.

In de begeleidende brief geeft de NZa aan dat de wijzigingen in de nieuwe beleidsregels in nauw overleg met de brancheorganisaties tot stand zijn gekomen. De KNMT hecht eraan op te merken dat ze over de nu doorgevoerde wijzigingen inderdaad overleg heeft gevoerd met de NZa maar dat dit niet betekent dat de KNMT met alle wijzigingen heeft ingestemd. Veel van de wijzigingen zijn op grond van signalen uit het veld door de NZa zelf ingebracht en een fors aantal wijzigingsvoorstellen van veldpartijen, zo ook van de KNMT, is niet door de NZa overgenomen.

U vind de tarieven voor 2017 hier

Leave a Reply

Your email address will not be published.